Ansprechpartner von A-Z

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Antoni, Daniela

Telefon +49 6071 3002 – 315
E-Mail: d.antoni@muenster-hessen.de


 
Appel, Tania

Abteilung: Planung, Bau und Liegenschaften
Bereich: Liegenschaften;  Vermietung und Verpachtung; Gleichstellungsbeauftragte
Arbeitsgruppenleitung

Tel.: +49 6071 3002 – 330
Fax: +49 6071 3002 – 7330
E-Mail: t.appel@muenster-hessen.de


 
Appel, Meike

Tel.: +49 6071 3002 – 620
Fax: +49 6071 3002 – 7620
E-Mail: m.appel@muenster-hessen.de


 
Burmeister-Salg, Olaf

Tel.: +49 6071 3002 – 521
Fax: +49 6071 3002 – 7521
E-Mail: o.burmeister-salg@muenster-hessen.de

Abteilung: Wirtschaftsförderung

 
Büchsel, Angelika

Tel.: +49 6071 3002 – 220
Fax: +49 6071 3002 – 7220
E-Mail: a.buechsel@muenster-hessen.de


 
Brunn, Lena

Abteilung Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Tel.: +49 6071 3002 – 512
Fax: +49 6071 3002 – 7512
E-Mail: l.brunn@muenster-hessen.de


 
Bohländer, Simone

Tel.: +49 6071 3002 – 111
Fax: +49 6071 3002 – 500
E-Mail: s.bohlaender@muenster-hessen.de

Abteilung: Sekretariat des Bürgermeisters

 
Bodach, Bernd

Tel.: +49 6071 3002 – 214
Fax: +49 6071 3002 – 7214
E-Mail: b.bodach@muenster-hessen.de


 
Blitz, Mischa

Tel.: +49 6071 3002 – 212
Fax: +49 6071 3002 – 7212
E-Mail: m.blitz@muenster-hessen.de


 
Bader, Reiner

Abteilung: Planung, Bau und Liegenschaften
Bereich: Liegenschaften

Tel.: +49 6071 3002 – 332
Fax: +49 6071 3002 – 7332
E-Mail: r.bader@muenster-hessen.de


 
Dony, Klaus

Tel.: +49 6071 3002 – 210
Fax: +49 6071 3002 – 7210
E-Mail: k.dony@muenster-hessen.de


 
Dollansky, Melanie

Tel.: +49 6071 3002 – 222
Fax: +49 6071 3002 – 7222
E-Mail: m.dollansky@muenster-hessen.de


 
Danz, Silke

Abteilung: Finanzen
Bereich: Controlling (Arbeitsgruppenleitung)
Tel.: +49 6071 3002 – 120
Fax: +49 6071 3002 – 7120
E-Mail: s.danz@muenster-hessen.de


 
Ewig, Nicole

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 413
Fax: +49 6071 3002 – 7413
E-Mail: n.ewig@muenster-hessen.de


 
El Makhtari, Saliha

Tel.: +49 6071 3002 – 222
Fax: +49 6071 3002 – 7222
E-Mail: s.elmakhtari@muenster-hessen.de


 
Fleckenstein, Carina

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 414
E-Mail: c.fleckenstein@muenster-hessen.de


 
Fröhner-Schaub, Claudia

Tel.: +49 6071 3002 – 321
Fax: +49 6071 3002 – 7321
E-Mail: c.froehner-schaub@muenster-hessen.de


 
Frank, Gerald

Tel.: +49 6071 3002 – 111
Fax: +49 6071 3002 – 500
E-Mail: g.frank@muenster-hessen.de


 
Gauf, David

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 845
E-Mail: d.gauf@muenster-hessen.de


 
Gardner-Hartmann, Conny

Abteilung: Finanzen
Bereich: Steuerverwaltung
Tel.: +49 6071 3002 – 132
Fax: +49 6071 3002 – 7132
E-Mail: c.gardner@muenster-hessen.de


 
Huther, Kilian

Tel.: +49 6071 3002 – 820
E-Mail: klaeranlage@muenster-hessen.de


 
Herdt, Siglinde

Abteilung: Finanzen
Bereich: Buchhaltung
E-Mail: s.herdt@muenster-hessen.de


 
Heckwolf, Monika

Tel.: +49 6071 3002 – 311
Fax: +49 6071 3002 – 7311
E-Mail: m.heckwolf@muenster-hessen.de


 
Haus, Rita

Abteilung: Finanzen
Bereich: Gemeindekasse (Stellv. Kassenleitung)
Tel.: +49 6071 3002 – 135
Fax: +49 6071 3002 – 7135
E-Mail: r.haus@muenster-hessen.de


 
Jelinek, Matthias

Tel.: +49 6071 3002 – 211
Fax: +49 6071 3002 – 7211
E-Mail: m.jelinek@muenster-hessen.de


 
Kurz, Frank

Abteilung: Finanzen (Stellv. Abteilungsleitung)
Bereich: Finanzen und Kasse (Arbeitsgruppenleitung)
Tel.: +49 6071 3002 – 130
Fax: +49 6071 3002 – 7130
E-Mail: f.kurz@muenster-hessen.de


 
Kurth, Juliane

Abteilung: Finanzen
Bereich: Gemeindekasse
Tel.: +49 6071 3002 – 136
Fax: +49 6071 3002 – 7136
E-Mail: j.kurth@muenster-hessen.de


 
Krauss, Petra

Tel.: +49 6071 3002 – 221
Fax: +49 6071 3002 – 7221
E-Mail: p.krauss@muenster-hessen.de


 
Knopp, Gudrun

Tel.: +49 6071 3002 – 213
Fax: +49 6071 3002 – 7213
E-Mail: g.knopp@muenster-hessen.de


 
Kleinheinz, Wolfgang

Tel.: +49 6071 3002 – 820
E-Mail: klaeranlage@muenster-hessen.de


 
Kasper, Jens

Tel.: +49 6071 3002 – 112
Fax: +49 6071 3002 – 7112
E-Mail: j.kasper@muenster-hessen.de


 
Löbig, Kristina

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 412
Fax: +49 6071 3002 – 7412
E-Mail: k.loebig@muenster-hessen.de


 
Laub, Clemens

Tel.: +49 6071 3002 – 611
Fax: +49 6071 3002 – 7611
E-Mail: c.laub@muenster-hessen.de


 
La Meir, Juliane

Tel.: +49 6071 3002 – 324
E-Mail: j.la_meir@muenster-hessen.de


 
Müller-Suderleith, Dunja

Tel.: +49 6071 3002 – 621
Fax: +49 6071 3002 – 7621
E-Mail: d.mueller-suderleith@muenster-hessen.de


 
Mittmeyer-Riehl, Meike

Abteilung Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Tel.: +49 6071 3002 – 513
E-Mail: m.mittmeyer-riehl@muenster-hessen.de


 
Mierzowski, Michael

Tel.: +49 6071 3002 – 310
Fax: +49 6071 3002 – 7310
E-Mail: m.mierzowski@muenster-hessen.de

Abteilung: Liegenschaften

 
Meyer, Gioia

Tel.: +49 6071 3002 – 322
Fax: +49 6071 3002 – 7322
E-Mail: g.meyer@muenster-hessen.de


 
Matera, Amelia

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 845
E-Mail: a.matera@muenster-hessen.de


 
Maier, Tatjana

Tel.: +49 6071 3002 – 313
Fax: +49 6071 3002 – 7313
E-Mail: t.maier@muenster-hessen.de

Abteilung: Ausbildungsleitung

 
Ortmann, Sophie

Abteilung: Planung, Bau und Liegenschaften
Bereich: Liegenschaften; Vermietung und Verpachtung

Tel.: +49 6071 3002 – 331
Fax: +49 6071 3002 – 7331
E-Mail: s.ortmann@muenster-hessen.de


 
Pröve, Detlef

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 410
Fax: +49 6071 3002 – 7410
E-Mail: d.proeve@muenster-hessen.de


 
Pfeiffer, Jens

Tel.: +49 6071 3002 – 612
Fax: +49 6071 3002 – 7612
E-Mail: j.pfeiffer@muenster-hessen.de


 
Roth, Sabine

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 102
Fax: +49 6071 3002 – 7102
E-Mail: s.roth@muenster-hessen.de


 
Reker, Helga

Abteilung Soziales
Tel.: +49 6071 3002 – 416
Fax: +49 6071 3002 – 7416
E-Mail: h.reker@muenster-hessen.de


 
Rafiei, Babak

Tel.: +49 6071 3002 – 323
Fax: +49 6071 3002 – 7323
E-Mail: b.rafiei@muenster-hessen.de


 
Szamatulski, Thomas

Tel.: +49 6071 3002 – 810
Fax: +49 6071 618449
E-Mail: bauhof@muenster-hessen.de


 
Schulte, Anja

Abteilung: Finanzen
Bereich: Gemeindekasse (Kassenleitung)
Tel.: +49 6071 3002 – 134
Fax: +49 6071 3002 – 7134
E-Mail: a.schulte@muenster-hessen.de


 
Schneider, Nicole

Abteilung: Finanzen
Bereich: Steuerverwaltung
Tel.: +49 6071 3002 – 133
Fax: +49 6071 3002 – 7133
E-Mail: n.schneider@muenster-hessen.de


 
Schmidtke, Luise

Tel.: +49 6071 3002 – 320
Fax: +49 6071 3002 – 7320
E-Mail: l.schmidtke@muenster-hessen.de


 
Schledt, Alex

Abteilung: Finanzen
Bereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Tel.: +49 6071 3002 – 131
Fax: +49 6071 3002 – 7131
E-Mail: a.schledt@muenster-hessen.de


 
Schäfer, Angela

Tel.: +49 6071 3002 – 334
E-Mail: a.schaefer@muenster-hessen.de


 
Thomas, Illona

Tel.: +49 6071 3002 – 640
Fax: +49 6071 3002 – 7640
E-Mail: edv@muenster-hessen.de


 
Thomas, Horst

Tel.: +49 6071 3002 – 312
Fax: +49 6071 3002 – 7312
E-Mail: h.thomas@muenster-hessen.de


 
Ullges, Maria

Tel.: +49 6071 3002 – 113
Fax: +49 6071 3002 – 7113
E-Mail: m.ullges@muenster-hessen.de


 
Werner, Reiner

Abteilung: Finanzen (Abteilungsleitung)
Bereiche: Allgemeine Finanzwirtschaft, Submissionsstelle
Tel.: +49 6071 3002 – 110
Fax: +49 6071 3002 – 7110
E-Mail: r.werner@muenster-hessen.de

Abteilung: Allgemeine Finanzwirtschaft

 
Wandinger, Boris

Tel.: +49 6071 3002 – 640
Fax: +49 6071 3002 – 7640
E-Mail: edv@muenster-hessen.de